تریال فروشی گس گس 2003 09122832809

تریال فروشی گس گس 2003     09122832809  280سی سی 

/ 5 نظر / 86 بازدید
DAJANA

آقا علیرضای گُل ، این لامشو تبدل بکن به که و ده کیلو بفرست برامون آلمان خودتم بیا خرج سفرت و اینجا تماماً مخارجت با ما وقتی هم برگردی با پنجهزار یور برمیگردی آی زنده باشی...